برند دانش بنیان دکتر آلمن، به منظور توسعه جغرافیایی و پوشش کمی و کیفی بازار نیاز، اقدام به اعطای نمایندگی فروش فعال | انحصاری و غیرانحصاری | داخلی و خارجی، نموده است.

 

 

لذا متقاضیان می توانند نسبت به ارسال درخواست اخذ نمایندگی و رزومه تجاری خود به ایمیل info@Dr-ALMAN.com اقدام نمایند.