موفقیت ها و افتخارات :


 • دارای 36 اختراع صنعتی کاربردی نانوپلیمرهای پیشرفته بر اساس نیاز و اولویتهای حال حاضر صنعت کشور
 • ثبت اولین شرکت دانش بنیان تولیدکننده محصولات پلیمری توسط نانوفناوری
 • عضویت در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به عنوان اولین عضو تولیدکننده محصولات نانو در کشور
 • ثبت اولین مرکز مطالعات نانومواد لاستیک و پلاستیک کشور
 • منتخب ملی جشنواره ملی اختراعات فجر انقلاب اسلامی- فاینکس
 • عضویت در بنیاد ملی نخبگان – کسب نخبگی ملی
 • تأسیس انجمن صنفی کارفرمایان نانوفناوری ایران (عضو هیئت مؤسس)
 • منتخب جشنواره و نمایشگاه ما می توانیم
 • منتخب جشنواره نوآوری و فناوری خلیج فارس
 • منتخب استانی جشنواره ملی علم تا عمل
 • عضویت در تنها مرکز رشد تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی کشور
 • منتخب جشنواره و نمایشگاه ما توانسته ایم
 • عضویت در بنیاد نخبگان استان فارس – کسب نخبگی برای دومین بار
 • عضویت در بنیاد نخبگان شهید فهمیده – وابسته به صنایع دفاع
 • منتخب ملی جشنواره بین المللی اختراعات- فاینکس – ۳۰اختراع برتر تجاری سازی کشور
 • منتخب ملی جشنواره ملی علم تا عمل – ۲۵ طرح برتر کشور
 • منتخب جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی  – بورس عرضه و فروش فناوری
 • منتخب جشنواره منتخبین پارک علم و فناوری فارس – واحد های فناور برتر
 • منتخب جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی  – ۵ فناور برتر
 • منتخب جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی – ۷ فناور برتر