آلمن اکسی واکس

توضیحات

اکسی واکس یک واکس پلی اتیلنی اکسیدشده از یکسو و ارتقاء یافته
با نانو افزودنی هایی همچون نانو کمک فرایند می باشد که علاوه بر خواص
روان کنندگی از ویژگیهای کمک فرایندی نیز برخوردار است.