آلمن سوپر واکس

توضیحات

آلـمـن واکــس | سری سـوپـر واکــس

سوپر واکس پس از پلیمریزاسیون، تخلیص، تصفیه و احیا می گردد.
این محصول می تواند بصورت پودری کاملا خشک و عاری از چربی و
یا در گریدهای چرب و بسته به نوع کاربرد طراحی و تولید گردد.
سوپر واکس همچنین دارای گرید هسته زا و شفاف کننده نیز است.
سوپر واکس ها غیرقطبی و غیر قابل حل در آب می باشند.