آلمن وینیل واکس

توضیحات

وینیل واکس تولیدی دکتر آلمن نوعی واکس پلیمری برپایه اتیلن وینیل
استات می باشد که با درصدهای بهینه وینیل استات و نقطه ذوب پایین
جهت طیف وسیعی از مصارف و کاربردها طراحی و تولید می گردد.
از جمله کاربردهای وینیل واکس دکتر آلمن، مستربچ سازی بعنوان حامل
و کمک فرایند، افزایش الاستیسیته، صنایع شمع سازی، پارافین سازی
بهبود ویسکوزیته و افزایش انعطاف در چسب های هات ملت می باشد.