آلمن کینگ | واکس گرفت (مالئیکه)

توضیحات

آلمن کینگ کاربردی ترین و موثرترین سازگارکننده و پخش کننده
می باشد که با آن، شما نیز یک مخترع خواهید شد.
آلمن کینگ یک واکس پلیمری گرفت شده با مولکول مالئیک انیدرید
می باشد که بواسطه ظهور کنترل شده درصد گرفتینگ از 0.5 تا 19
درصد عامل قطبی در ساختار خود، بهترین عملکرد سازگارکنندگی را
دارا می باشد.
با واکس گرفت، شما می توانید انواع مستربچ و کامپاند را بر پایه طیف
وسیعی از پلیمرها تولید نمایید.
همچنین تولید مستربچ های پرکننده همچون کربنات کلسیم و تالک با
بالاترین میزان پرکننده و برترین کیفیت، ارمغان دیگر استفاده از این
محصول است.
کاربرد دیگر آلمن کینگ، در تولید گرانول ها و محصولات نهایی برپایه
چوب پلاستیک، نشاسته پلیمر، چسب های بین لایه ای، چسب پلیمری
و از این قبیل می باشد.